Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Har du en PC så rekommenderar vi någon av följande webbläsare:

Microsoft Internet Explorer 7
Firefox 3

Har du en Macintosh så rekommenderar vi någon av följande webbläsare:

Apple Safari 3
Firefox 3

Uppgradera din webbläsare

Du kan kostnadsfritt ladda hem en lämplig webbläsare från internet. Klicka på någon av länkarna nedan och följ instruktionerna där:

Microsoft Internet Explorer
Firefox

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Vilken version av Java ska jag använda?

Vi rekommenderar den senaste versionen.

Till hemsidan för nerladdning av Java

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.


Utbildnings- och kulturförvaltningen, Box 74, 285 22 Markaryd

Organisationsnummer: 212 000. 0654

Registreringsnummer för mervärdesskatt: Se212000065401

Växeln är öppen: Måndag-Fredag 08.00-12.00 13.00-16.00
Numret till kommunens växel är 0433-720 00
Direktnummer till barnomsorgen är 0433-720 73 alla dagar.
Faxnummer: 0433-721 96

Besöksadress: Drottningatan 11
Postadress: Box 74, 285 22 MARKARYD

Kontakta oss
Vi vill veta vad du tycker.
Har du synpunkter på vår webbplats eller vill du ha hjälp med något.
e-posta till oss på barnomsorg@markaryd.se
Vi kommer att svara dig snarast

Med vänliga hälsningar

Barnomsorgen

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Här lämnas information om hur Utbildnings- och kulturförvaltningen (UKF) behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats,
https://markaryd.ist-asp.com/pub/login.htm Ytterligare information finns i vissa av de formulär och övriga elektroniska handlingar som du hämtar från 24sju e-tjänst och kan fylla i och ge in samt i lag och författning som gäller för myndigheten.

Personuppgiftansvarig

Utbildnings- och kulturförvaltningen (UKF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen https://markaryd.ist-asp.com/pub/login.htm Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Juridisk information.

Ändamål för behandling

UKF behandlar dina personuppgifter:

  • för att identifiera dig och kontrollera att ditt användarkonto
  • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som t.ex. register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

UKF är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos UKF, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Så här kan du skriva en ansökan om registerutdrag:

Till..........................................................................
(Markaryds kommun)

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

...........................................................................
(Ort och datum)

..........................................................................
(Namnteckning)

.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligt (fax eller e-post räcker inte).

Personuppgiftsansvarig

UKF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med e-tjänsten 24sju IST-förskola. Information om hur du kontaktar oss finns under "Allmän Information".

Ändamål med behandlingen

Vid användning av e-tjänsten 24sju IST-förskola behandlar UKF dina personuppgifter för att:

  1. identifiera dig
  2. kontrollera ditt användarkonto,
  3. handlägga din ansökan, samt för att
  4. arkivera din ansökan och ditt godkännande av villkoren för e-tjänsten.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos UKF, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftigt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.